Vietnam Tour Booking provides many land tours and cruise tours in the most popular destinations of Vietnam, Laos and Cambodia.

Tour Sapa

15 + Tour Sapa

Đang lọc
 • -16%

  Tour xe buýt Sapa - Cát Cát - Lao Chải - Tả Van 2N1D

   

  Xem bản đồ

  7.3

  13 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - Bản Cát Cát + thêm nữa - Bản Ý Linh Hồ - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88WAT01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 46

  From: US$ 93

  You save: US$ 17

  Giá gốc
  US$ 110
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 17
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 93

 • -10%

  Sapa - Chợ Bắc Hà 3D2N bằng xe buýt mỗi thứ Sáu

   

  Xem bản đồ

  7.8

  12 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - Bản Cát Cát + thêm nữa - Bản Ý Linh Hồ - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Bac Ha Market - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88WAT06

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 45

  From: US$ 135

  You save: US$ 15

  Giá gốc
  US$ 150
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 15
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 135

 • -11%

  Sapa Easy Trek 2D3N bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.4

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Lào Cai - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - Bản Cát Cát - Lào Cai - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 43

  From: US$ 130

  You save: US$ 15

  Giá gốc
  US$ 145
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 15
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 130

 • -11%

  Sapa Trekking với chợ Bắc Hà 3N4D bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.5

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - Bản Cát Cát - vi-Bac Ha Market - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP06

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 41

  From: US$ 165

  You save: US$ 19

  Giá gốc
  US$ 184
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 19
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 165

 • -11%

  Tour Sapa trekking và chợ 3N4D bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.6

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Giang Ta Chai - vi-Su Pan - vi-Bac Ha Market - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP07

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 37

  From: US$ 151

  You save: US$ 17

  Giá gốc
  US$ 168
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 17
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 151

 • -11%

  Suối Hoa - Matra - Bản Khoang - Tả Giàng Phình 2N3D bằng tàu

   

  Xem bản đồ

  7.4

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - Bản Má Tra + thêm nữa - vi-Khoang Village - vi-Ta Giang Phinh Valley - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SPP22

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 43

  From: US$ 130

  You save: US$ 15

  Giá gốc
  US$ 145
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 15
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 130

 • -21%

  Sapa Trek mức độ vừa 3D4N (homestay-hotel) bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.7

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Giang Ta Chai - Bản Cát Cát - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP04

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 36

  From: US$ 147

  You save: US$ 37

  Giá gốc
  US$ 184
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 37
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 147

 • -16%

  Leo núi Sapa mức độ dễ với chợ Bắc Hà 2N3D bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.5

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - vi-Bac Ha Market - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP05

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 43

  From: US$ 131

  You save: US$ 24

  Giá gốc
  US$ 155
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 24
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 131

 • -11%

  Sapa Trekking và Chợ Cốc Ly 2N3D bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.5

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - Bản Tả Van + thêm nữa - vi-Coc Ly Market - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP09

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 45

  From: US$ 137

  You save: US$ 16

  Giá gốc
  US$ 153
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 16
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 137

 • -10%

  Leo núi Sapa bằng xe buýt 3N2D (homestay và khách sạn)

   

  Xem bản đồ

  7.1

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Giang Ta Chai - Bản Cát Cát - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88WAT03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 36

  From: US$ 108

  You save: US$ 12

  Giá gốc
  US$ 120
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 12
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 108

 • -16%

  Sapa - chợ Bắc Hà 2D1N bằng xe buýt mỗi thứ Bảy

   

  Xem bản đồ

  7.5

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - Bản Cát Cát + thêm nữa - vi-Bac Ha Market - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88WAT05

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 48

  From: US$ 97

  You save: US$ 18

  Giá gốc
  US$ 115
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 18
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 97

 • -7%

  Tour chợ Cán Cấu - Bắc Hà 2D3N bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.3

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Sa Pa - vi-Can Cau Market + thêm nữa - vi-Bac Ha Market - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SPP10

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 51

  From: US$ 154

  You save: US$ 10

  Giá gốc
  US$ 164
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 10
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 154

Tour Sapa

- 59 Đánh giá