Vietnam Tour Booking provides many land tours and cruise tours in the most popular destinations of Vietnam, Laos and Cambodia.

Tour Ninh Bình

8 + Tour Ninh Bình

Đang lọc
 • -12%

  Hoa Lư - Tam Cốc trọn ngày tour nhóm

   

  Xem bản đồ

  7.5

  51 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi Old Quarter - Hoa LÆ° - Tam Cốc + thêm nữa - vi-Hanoi Old Quarter
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi Old Quarter / vi-Hanoi Old Quarter
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T02HEG02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$ 40

  From: US$ 40

  You save: US$ 5

  Giá gốc
  US$ 45
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 5
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 40

 • -11%

  Tuyệt Tình Cốc - Hang Múa - Bái Đính - Tràng An 2 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.5

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Tuyệt Tình Cốc - Hang Múa + thêm nữa - Chùa Bái Đính - Tràng An - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88NBG11

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 53

  From: US$ 106

  You save: US$ 12

  Giá gốc
  US$ 118
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 12
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 106

 • -11%

   

  Xem bản đồ

  7.5

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Tam Cốc - Khu du lịch sinh thái Vườn Chim Thung Nham + thêm nữa - Hang Múa - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88NBG02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 78

  From: US$ 157

  You save: US$ 18

  Giá gốc
  US$ 175
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 18
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 157

 • -11%

  Hoa Lư - Tam Cốc - Bái Đính - Tràng An 2D1N

   

  Xem bản đồ

  7.6

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Hoa LÆ° - Tam Cốc + thêm nữa - Bái Đính - Tràng An - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88NBG08

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 51

  From: US$ 103

  You save: US$ 12

  Giá gốc
  US$ 115
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 12
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 103

 • -10%

   

  Xem bản đồ

  7.3

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Tam Cốc - Hoa LÆ° + thêm nữa - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88NBG01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$ 72

  From: US$ 72

  You save: US$ 8

  Giá gốc
  US$ 80
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 8
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 72

 • -11%

  Hoa Lư - Thung Nham - Bái Đính - Tràng An 2 ngày

   

  Xem bản đồ

  8.0

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Hoa LÆ° - Khu du lịch sinh thái Vườn Chim Thung Nham + thêm nữa - Chùa Bái Đính - Tràng An - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88NBG12

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 53

  From: US$ 107

  You save: US$ 12

  Giá gốc
  US$ 119
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 12
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 107

 • -11%

  Hoa Lư - Tam Cốc - Cúc Phương 2D1N

   

  Xem bản đồ

  8.0

  1 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Hoa LÆ° - Tam Cốc + thêm nữa - Vườn quốc gia Cúc PhÆ°Æ¡ng - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88NBG09

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 54

  From: US$ 109

  You save: US$ 13

  Giá gốc
  US$ 122
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 13
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 109

 • -10%

  Bái Đính - Tràng An - Cúc Phương 2D1N

   

  Xem bản đồ

  8.0

  1 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Chùa Bái Đính - Tràng An + thêm nữa - Vườn quốc gia Cúc PhÆ°Æ¡ng - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88NBG10

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 54

  From: US$ 108

  You save: US$ 12

  Giá gốc
  US$ 120
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 12
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 108

1

Tour Ninh Bình

- 71 Đánh giá

Ninh Bình nằm trên đồng bằng sông Hồng, ngăn cách miền Bắc và miền Trung bởi dãy núi Tam Điệp. Phía bắc Ninh Bình giáp tỉnh Hòa Bình, Hà Nam, giáp tỉnh Nam Định ở phía Ä‘ông và tỉnh Thanh Hóa ở phía tây và phía nam.
Số lượng cổ vật ở Ä‘ây có thể áp đảo bất kỳ tỉnh thành nào khác ở Việt Nam bởi Ninh Bình sá»›m phát triển thành trung tâm văn hóa chính trị của Việt Nam kể từ thời vua Đinh Tiên Hoàng vào năm 968. HÆ¡n nữa, Ninh Bình sở hữu Tam Cốc, Bích Động, Đích Long, Hoa SÆ¡n, hang Tiên, Ä‘á»™ng Vân Trình vô cùng đẹp và các cảnh quan đặc biệt khác nhÆ° khu du lịch sinh thái Tràng An và Vườn quốc gia Cúc PhÆ°Æ¡ng.