Vietnam Tour Booking provides many land tours and cruise tours in the most popular destinations of Vietnam, Laos and Cambodia.

0 + Tour Hà Giang

Đang lọc

    Không có dữ liệu

Tour Hà Giang

- 0 Đánh giá

Hà Giang là má»™t tỉnh ở phía Ä‘ông bắc Việt Nam, giáp vá»›i Trung Quốc. Hà Giang có nhiều núi non, rừng già hùng vÄ©, nhiều gá»— quý và 1.000 loại thảo má»™c quý hiếm. Hà Giang có những sản phẩm văn hóa đặc trÆ°ng của hÆ¡n 20 dân tá»™c, là má»™t Ä‘iểm đến Ä‘áng nhá»› bởi cảnh quan thiên nhiên và con người nÆ¡i Ä‘ây. Hà Giang giáp vá»›i tỉnh Cao Bằng ở phía Ä‘ông, tỉnh Yên Bái và Lào Cai ở phía tây và Tuyên Quang ở phía nam. Tỉnh Bắc Hà Giang có chung biên giá»›i vá»›i Trung Quốc (biên giá»›i dài 274 km)