Vietnam Tour Booking provides many land tours and cruise tours in the most popular destinations of Vietnam, Laos and Cambodia.

Du thuyền Jahan

Du thuyền Jahan

- 26 Đánh giá

 • -61%

  Du thuyền Jahan 4 ngày Sài Gòn - Phnom Penh

   

  Xem bản đồ

  7.7

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Cái Bè + thêm nữa - Sa Đéc - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH41

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$268

  From: US$1,074

  You save: US$1,638

  Giá gốc
  US$2,712
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$1,638
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$1,074

 • -61%

  Du thuyền Jahan 5 ngày Siem Reap - Phnom Penh (giữa tháng 9- tháng 12)

   

  Xem bản đồ

  7.7

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Xiêm Riệp - Kampong Chhnang - Kampong Cham + thêm nữa - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Xiêm Riệp / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH23

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$272

  From: US$1,360

  You save: US$2,075

  Giá gốc
  US$3,435
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$2,075
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$1,360

 • -61%

  Du thuyền Jahan 4 ngày Phnom Penh - Sài Gòn

   

  Xem bản đồ

  7.7

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Sa Đéc - Cái Bè + thêm nữa - Mỹ Tho - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH42

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$268

  From: US$1,074

  You save: US$1,638

  Giá gốc
  US$2,712
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$1,638
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$1,074

 • Dec 17, 2019
  US$1,360 US$1,088

  15

  21h 31m 31s

  -61%

  Du thuyền Jahan 5 ngày Phnom Penh - Siem Reap (giữa tháng 9 - tháng 12)

   

  Xem bản đồ

  7.3

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Kampong Cham - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH21

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$272

  From: US$1,360

  You save: US$2,075

  Giá gốc
  US$3,435
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$2,075
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$1,360

 • Dec 16, 2019
  US$1,360 US$1,088

  8

  26h 29m 29s

  -61%

  Du thuyền Jahan 5 ngày Phnom Penh - Siem Reap (tháng 1 - giữa tháng 9)

   

  Xem bản đồ

  7.1

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Kampong Cham - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH22

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$272

  From: US$1,360

  You save: US$2,075

  Giá gốc
  US$3,435
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$2,075
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$1,360

 • Dec 16, 2019
  US$1,360 US$1,088

  4

  2h 29m 29s

  -61%

  Du thuyền Jahan 5 ngày Siem Reap - Phnom Penh (tháng 1 - giữa tháng 9)

   

  Xem bản đồ

  7.9

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Xiêm Riệp - Kampong Cham - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Xiêm Riệp / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH24

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$272

  From: US$1,360

  You save: US$2,075

  Giá gốc
  US$3,435
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$2,075
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$1,360

 • Dec 17, 2019
  US$2,300 US$1,840

  11

  21h 31m 31s

  -60%

  Du thuyền Jahan 8 ngày Sài Gòn - Siêm Riệp (Giữa tháng 9 - 12)

   

  Xem bản đồ

  7.6

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Cái Bè + thêm nữa - Phnom Penh - Kampong Cham - Kampong Chhnang - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH11

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  8 days

  Giá mỗi ngày

  US$287

  From: US$2,300

  You save: US$3,406

  Giá gốc
  US$5,706
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$3,406
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$2,300

 • Dec 15, 2019
  US$2,300 US$1,840

  8

  26h 29m 29s

  -60%

  vi-Jahan Cruise 8 days Saigon - Siem Reap (Jan - Mid Sep)

   

  Xem bản đồ

  7.7

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Cái Bè + thêm nữa - Phnom Penh - Kampong Cham - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH12

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  8 days

  Giá mỗi ngày

  US$287

  From: US$2,300

  You save: US$3,387

  Giá gốc
  US$5,687
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$3,387
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$2,300