Vietnam Tour Booking provides many land tours and cruise tours in the most popular destinations of Vietnam, Laos and Cambodia.

Du thuyền Dragon Eyes

Du thuyền Dragon Eyes

- 40 Đánh giá

 • Du thuyền Dragon Eyes Cái Bè - Cần ThÆ¡ 3 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.7

  7 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Cần ThÆ¡ + thêm nữa - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 160

  From: US$ 482

 • Du thuyền Dragon Eyes 3 ngày Phú Quốc - Sài Gòn

   

  Xem bản đồ

  7.7

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Đảo Phú Quốc - Cần ThÆ¡ - Cái Bè + thêm nữa - Cần ThÆ¡ - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Đảo Phú Quốc / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE52

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 185

  From: US$ 557

 • Du thuyền Dragon Eyes Cái Bè - Cần ThÆ¡ 2 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.5

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Cần ThÆ¡ + thêm nữa - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 152

  From: US$ 304

 • Mar 01, 2021
  US$ 503 US$ 402

  3

  23h 3m 3s

  Du thuyền Dragon Eyes 3 ngày - Phnom Penh (bằng tàu cao tốc)

   

  Xem bản đồ

  7.6

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Cần ThÆ¡ + thêm nữa - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Phnom Penh
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 167

  From: US$ 503

 • Mar 01, 2021
  US$ 681 US$ 544

  4

  0h 57m 57s

  Tour độc quyền du thuyền Dragon Eyes Sài Gòn - Phnom Penh

   

  Xem bản đồ

  7.8

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Sa Đéc + thêm nữa - Châu Đốc - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Phnom Penh
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE04

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 170

  From: US$ 681

 • Du thuyền Dragon Eyes Sài Gòn - Phú Quốc 3 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.8

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Cần ThÆ¡ + thêm nữa - Đảo Phú Quốc
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Đảo Phú Quốc
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE51

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 185

  From: US$ 557

 • Mar 01, 2021
  US$ 410 US$ 328

  3

  23h 3m 3s

  Du thuyền Dragon Eyes 2 ngày Sài Gòn - Phú Quốc

   

  Xem bản đồ

  7.5

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Đảo Phú Quốc
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Đảo Phú Quốc
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE61

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 205

  From: US$ 410

 • Du thuyền Dragon Eyes 2 ngày Phú Quốc - Sài Gòn

   

  Xem bản đồ

  7.3

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Đảo Phú Quốc - Cái Bè - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Đảo Phú Quốc / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30DRE62

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 205

  From: US$ 410