Tổng quan

Chùa Bái Đính là má»™t khu du lịch tâm linh của Doanh nghiệp TN Xây dá»±ng Xuân Trường vá»›i quần thể chùa lá»›n vá»›i nhiều ká»· lục châu Á và Việt Nam được xác lập nhÆ° chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lá»›n nhất châu Á, chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, có tượng Di lặc bằng đồng lá»›n nhất Đông Nam Á... Đây là ngôi chùa lá»›n nhất và sở hữu nhiều ká»· lục nhất ở Việt Nam. Các hạng mục xây dá»±ng, mở rá»™ng khu chùa má»›i được các đại biểu tham dá»± đại lá»… Phật đản thế giá»›i 2008 làm lá»… khánh thành giai Ä‘oạn 1, năm 2010 chùa Bái Đính là nÆ¡i tổ chức Đại lá»… cung nghinh xá lợi Phật đầu tiên từ Ấn Độ về Việt Nam. 

HÆ¡n 1000 năm về trÆ°á»›c, tại Ninh Bình Ä‘ã có ba triều đại Vua nối tiếp nhau ra đời: nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý. Ba triều đại phong kiến này đều rất quan tâm đến đạo Phật và coi đạo Phật là Quốc giáo; cho nên tại Ninh Bình có rất nhiều chùa cổ, trong Ä‘ó có chùa Bái Đính, trên dãy núi Tràng An.